"...Khen, chê phải đúng mức. Khen nhưng khen quá lời, "suy tôn" người được khen thì chính người được khen xấu hổ. Đập nhưng đập bậy thì người ta không phục..."

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi họp của Bộ Chính trị tiếp tục cho ý kiến về nội dung Đại hội Văn nghệ, ngày 06/11/1962, đăng trên Báo Nhân dân, số 3148, ra ngày 07/11/1962)