"Dân quân du kích ta có truyền thống rất vẻ vang: già trẻ, gái trai, đều anh dũng đánh giặc, cứu nước cứu nhà; tài giỏi mưu trí, lấy ít thắng nhiều"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí MInh trong bài viết "Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt", bút danh "T.L", Báo Nhân dân, số 3503, ngày 31/10/1963)