Chú trọng huấn luyện từ cơ bản đến thuần thục động tác và khả năng vận dụng vào điều kiện cụ thể, huấn luyện sát với điều kiện thực tế chiến đấu là những nội dung được các đơn vị Quân đoàn 4 đặc biệt coi trọng trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Đây là điều kiện quan trọng để những buổi huấn luyện tại đơn vị luôn diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, và điều này được thể hiện rõ qua sự trưởng thành từng ngày của các chiến sĩ mới.