Đời sống nhân dân phát triển, tình hình an ninh trật tự từng bước ổn định, đó là nền tảng để xây dựng vành đai biên giới vững chắc. Những bước chân không mỏi của các Đảng viên biên phòng vẫn từng ngày, từng giờ cùng nhân dân bảo vệ bình yên nơi "phên dậu" của Tổ quốc.