Tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển làm cho mật độ cây xanh ngày càng giảm dần, chính vì thế mà nhiều gia chủ muốn đưa thiên nhiên và cây xanh vào ngôi nhà của mình. Trong chương trình "Góc cuộc sống tuần này" chúng ta cùng tham quan một công trình có đầy cây xanh và gió mát.