Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện được viết nên bởi chủ nhà. Sử dụng những vật liệu đơn giản, đầy tính truyền thống,  Kiến trúc sư trẻ Nguyễn Thị Tố Uyên đã hiện thực hóa câu chuyện của chủ nhà bằng một ngôi nhà mang đậm dấu ấn cá nhân được cải tạo lại từ một ngôi nhà cấp 4. Công trình này đã được đăng lên một tạp chí kiến trúc của Mỹ.