Tàu 015 - Trần Hưng Đạo (thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4) cùng các tàu Hải quân các nước Asean và Ấn Độ vừa hoàn thành các khoa mục trong diễn tập Hàng hải Asean - Ấn Độ (AIME). Lực lượng tham gia AIME được chia thành 2 nhóm chiến thuật. Tàu 015 - Trần Hưng Đạo trong nhóm chiến thuật 1 cùng các Tàu của Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Indonesia.