Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân có những đột phá về công tác huấn luyện nâng cao trình độ cho các thành phần kíp chiến đấu. Huấn luyện chuyên sâu là một trong những nội dung để bộ đội làm chủ vũ khí khí tài hiện đại giúp đơn vị nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.