Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần vừa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần các tháng đầu năm tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương.