Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã đến hạng mục cuối cùng để sẵn sàng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất diễn ra vào ngày mai (15/5).