Sáng ngày 11/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới thăm Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt.