Mô hình "Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới" đã được thực hiện hiệu quả thời gian qua tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Một trong những điểm quan trọng được chỉ huy Trung đoàn 20 cho biết, muốn thực hiện hiệu quả thì cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng phải gương mẫu trong mọi công việc.