Cách đây đúng 47 năm, vào ngày 20/9/1975, chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân đầu tiên chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Những buổi đầu với nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Phòng Truyền hình thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã nỗ lực vượt lên, cho ra đời nhiều chương trình, tác phẩm ấn tượng, hấp dẫn về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, về người chiến sĩ gửi tới công chúng. Trân trọng, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng, phát triển, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên của Trung tâm Phát thanh Tryền hình Quân đội hôm nay đã và đang nỗ lực, sáng tạo không ngừng, vươn xa hơn để đến gần hơn với khán giả, phụng sự tốt hơn khán giả.