Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Phim tài liệu về lực lượng Quân đội tham gia chống dịch Covid -19 ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.