Mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem Phim tài liệu về vị tướng của lòng nhân ái, bao dung - Phùng Quang Thanh.