Thưa quý khán giả và các đồng chí! Cứ vào dịp này hằng năm, người dân Việt Nam lại tự hào nhớ về thời khắc lịch sử của ngày 30/4/1975, khi miền Nam được giải phóng, đất nước ta được độc lập, non sông thu về một mối. Trong chiến thắng vĩ đại của dân tộc đó, có dấu ấn đậm nét của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Trưng bày “Đại tướng Văn Tiến Dũng – Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”. Không gian trưng bày là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những đóng góp to lớn của Đại tướngVăn Tiến Dũng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.