Tinh thần “coi đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã và đang được quân, dân Trường Sa phát huy cao độ. Tất cả vì Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng, trong niềm tin yêu của cả nước.