Đến với những thông tin chi tiết. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu bắt đầu từ ngày 6/7.