Bản tin Trưa ngày 28/12/2016 có những nội dung chính như sau:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

- Tăng cường hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự Quân khu 5.

- TP. Hồ Chí Minh khuyến khích bệnh viện đấu thầu thuốc tự chủ.

- Tháng 1/2017 sẽ công bố đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia.