Bản tin trưa ngày 19/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tổng cục 2.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 5.

- Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Mưa lũ tại Khánh Hòa gây thiệt hại 120 tỷ đồng.