Bản tin Quốc tế ngày 18/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- 17 thỏa thuận được ký tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Stretersburg.

- Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine.

- Ủy ban Châu Âu ủng hộ trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine.

- LHQ hoan nghênh thoản thuận ngừng bắn Yemen.