Bản tin Quốc tế ngày 11/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- 5 nước thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận FDPA.

- Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ ra tuyên bố chung về vấn đề di cư.

- Lạm phát Hoa Kỳ cán mốc kỷ lục trong hơn 40 năm.

- Nga và Turkmenis ký tuyên bố hợp tác chiến lược.