Bản tin Ngày mới ngày 26/10/2016 có những nội dung chính như sau:

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 6 nhà máy điện đặc biệt quan trọng

- Nước mắm truyền thống chính thức được công bố an toàn

- Nữ chiến sĩ sao vuông trên thao trường