Bản tin Ngày mới ngày 25/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Đề nghị có quy chuẩn đầy đủ về nước mắm.

-Tái diễn tình trạng phá hoại hồ tiêu tại Đắk Lăk

-Gần thoát nghèo với bảo tồn giống bản địa ở Bắc Cạn.

-Biến lốp xe thành các chậu hoa ngộ nghĩnh