Quy định xử phạt hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm trái quy định có tại Điều 7 - Nghị định 138/2013/NĐ-CP.