Mời quý khán giả và các đổng chí đến với những điểm sáng trong công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thời gian qua:

- Dấu ấn một nhiệm kỳ.

- Sư đoàn 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.