Mời quý khán giả và các đồng chí đến với những điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Quân khu 9 và tinh thần vượt nắng, thắng mưa trên các thao trường huấn luyện:

- Chăm sóc tốt sức khỏe công dân.

- Lính hóa học "vượt nắng, thắng mưa".

- "3 tiếng nổ" trên thao trường.