Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có chung biên giới trên đất liền dài hơn 1000 km, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam cùng 9 tỉnh của Campuchia và có vùng biển liền kề. Trên nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập 50 năm qua, chính phủ và nhân dân hai nước đang tiếp tục nỗ lực xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Trên tuyến biên giới, những tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhân dân hai nước đã được thể hiện bằng nhiều chương trình hợp tác có ý nghĩa, mà trước hết là những hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho nhân dân khu vực biên giới.