Thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 9 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp là một trong những đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả với mô hình “Gia đình cán bộ, chiến sĩ góp phần xây dựng nông thôn mới”. Mô hình này của lực lượng vũ trang tỉnh đã tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao trong cộng đồng dân cư.