Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban hành hướng dẫn lâm sàng mới trong điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19, bao gồm cả những bệnh nhân vẫn xuất hiện những triệu chứng dai dẳng sau khi phục hồi.