Kể từ đầu thập niên 1950, Quân đội nhân dân VIệt Nam đã từng bước đạt được trình độ công kiên về cả tác chiến lẫn trang bị. Trong sự trưởng thành đó không thể không kể về một loại vú khí công đồn uy lực  SKZ, mà xung quanh nó là những câu chuyện có thể còn ít người biết đến.