Sau hơn 40 năm nhìn lại, chúng ta tiếp tục tìm hiểu vì sao một lực lượng với lực lượng không quân mới với đội ngũ phi công ít tuổi đời ,non tuổi nghề lại có thể chiến thắng lực lượng hùng mạnh của Mỹ. Đối đầu với Không quân và Không quân Hải quân Mỹ, phi công Việt Nam có 6960 lần xuất kích, với khoảng 360 trận không chiến, bắn rơi 320 máy bay, con số này chưa bao gồm 8 chiếc máy bay mà phía Mỹ thừa nhận bị MIG bắn hạ. Trong khi các tài liệu Mỹ công bố bắn hạ 197 máy bay MIG, nhưng có tới 65 chiếc trong danh sách này thực tế không hề xuất kích hoặc đã trở về an toàn. Những phi công Việt Nam lúc đó họ đã phải vượt qua những khó khăn gì, họ đã chiến đấu với tâm thế như thế nào? Câu trả lời sẽ phác họa cho chúng ta thấy chân dung của những phi công Việt Nam.