Thiết thực và hiệu quả, nghĩa tình và trách nhiệm, cựu quân nhân Lê Văn Lành và một số cựu quân nhân, cựu chiến binh khác đã thành lập câu lạc bộ các cựu quân nhân làm kinh tế với mục tiêu “Vì nghĩa tình, hợp tác và phát triển” khơi dậy niềm tin, lòng tự hào của người lính đã từng đi qua chiến tranh, từng công tác trong môi trường quân đội. Hoạt động của câu lạc bộ, cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế phường 17 đã gắn kết các hội viên trên tinh thần đồng chí, đồng đội. Mái nhà chung ấy là nơi họ cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng nhau đi lên.