Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, nhiều cựu chiến binh như đồng chí Nguyễn Văn Quả và thương binh Võ Văn Ổn đã vượt qua bao khó khăn, vất vả, kiên trì tích cực làm giàu, giúp đỡ đồng đội cùng vươn lên trong cuộc chiến thoát nghèo. Không những thế họ còn tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.