Trong cuộc sống, mỗi người đều lựa chọn và ấp ủ trong mình những ước mơ, nhưng để thực hiện nó cần những người nâng cánh cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực. Lặng thầm thôi nhưng ý nghĩa, giản dị thôi nhưng sâu sắc vô cùng, đó chính là cuộc đời của những con người đang ngày đêm âm thầm, bền bỉ nuôi dưỡng, chắp cánh cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực.