Lịch sử truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị là quá trình xây dựng và trưởng thành của một nhà trường quân đội đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Gần nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, khi hoạt động độc lập hay trong đội hình của Học viện Chính trị quân sự nhà trường luôn coi trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.