Ngày 27/01, Trung tâm PT-TH Quân đội tổ chức Hội nghị Công bố và trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ. Tập thể Trung tâm PT-TH Quân đội và 1 cá nhân đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.