Sáng ngày 27/01, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2/2022. Dự Hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.