Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cần chú trọng xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân làm nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu. Đó là một trong những chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc tại buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, canh trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Quân khu 2 sáng nay (23/01/2022).