Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã chính thức phê chuẩn một loại thuốc mới đặc trị virus corona gây bệnh Covid-19. Đây là thuốc đặc trị Covid-19 đầu tiên được Trung Quốc phê chuẩn và sẽ được sử dụng theo đúng lộ trình y khoa do Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc thông qua.