Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc và phối hợp với Nga ở tất cả các cấp.