Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.