Có thể không phải là dòng họ nổi tiếng nhất ở phía Tây, nhưng Suleiman the Magnificent có lẽ là nhà lãnh đạo được yêu mến nhất mà phương Đông từng có. Vào thế kỷ XVI, Suleiman cai trị đế quốc Ottoman trong 46 năm và ông gần như đã chinh phục toàn bộ châu Âu. Năm 1566, Suleiman qua đời trong một trận chiến ở Hungary, cơ thể ông được mang về thủ đô Istanbul, nhưng trước đó, một nghi thức lạ đã được hiện. Người ta đã lấy trái tim ông ra và đặt trong một thùng chứa vàng bên dưới lều chỉ huy của ông. Những người đi theo ông nói rằng, trái tim là một di tích huyền diệu và huyền bí, huyền thoại nói rằng trái tim tiếp tục đập chờ đợi để được đoàn tụ với cơ thể của nó.