Cùng đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế:

- Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cơ sở.

- Màu xanh trên những cánh rừng Lộc Bổn.

- Những hành trình tri ân.