Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:

- Tư tưởng có thông - Huấn luyện mới giỏi.

- Huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

- Đắk Wil - Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh.