Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ Thượng viện Hoa Kỳ bác hai điều khoản luận tội. Theo đó, Tổng thống Trump thừa nhận ông đã phải chịu một "thử thách khủng khiếp" trong quá trình này.