Chiều ngày 06/11, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.