Đoàn công tác Tổng cục Chính Trị do Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.