Trải qua hàng trăm năm lịch sử, biết bao thế hệ người Việt Nam ta đến nay càng phát huy tốt tinh thần hiếu học. Tuy đã qua đời gần 700 năm nhưng tâm thế của thầy Chu Văn An bây giờ vẫn là biểu tượng cho truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, việc thờ tụng người thầy của muôn đời này đã được thực hiện ở nhiều nơi và trở thành một nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo.