Trong chương trình làm việc sáng ngày 17/1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã giới thiệu và quán triệt đến các đại biểu Nghị quyết số 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; và hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Nghị quyết 847 của Quân uỷ Trung ương.